Atelier Cultuur - Cultuur voorbij de taalbarrière

240 minuten
Meertalig gesproken
Nederlands & Frans boventiteld
wo. 22.11.23 La Condition Publique Roubaix
Info & tickets
Organisatie: Atelier Cultuur van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai
Cultuur voorbij de taalbarrière
Atelier voor professionals in cultuurcommunicatie
Cultuurorganisaties in de grensregio willen hun aanbod breder bekendmaken, maar stuiten op taalbarrières. Hoe tweetalig communiceren? Welke kanalen gebruiken? Hoe samenwerken rond toegankelijkheid? Het Atelier Cultuur van de Eurometropool laat Franse, Waalse en Vlaamse cultuurorganisa- ties van elkaar leren en samen nadenken hoe we krachten kunnen bundelen.

wo. 22 november - 15:00 > 19:00
La Condition Publique, Roubaix
info via
deze link.
Wat is het Atelier Cultuur van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai?
Grensoverschrijdend netwerk cultuur
Het Atelier Cultuur is een grensoverschrijdend netwerk dat Franse, Vlaamse en Waalse cultuurspelers in en rond de Eurometropool verzamelt rond 3 pijlers: 
  • KENNIS MAKEN - échte ontmoetingsmomenten die de kennis van het grensoverschrijdende culturele landschap centraal zetten (vb ‘Hour culture’, ‘Coup de coeur’, ‘eurometropoliscafé, grensoverschrijdende cultuuragenda)  
  • VERBINDEN – nieuwe grensoverschrijdende allianties verbinden bestaande huizen en projecten met bovenregionale allure 
  • VERDUURZAMEN – structurerende werkgroepen vanuit specifieke professionele noden: werkgroep Vlaamse-Waals-Franse musea, overleg  kunstenaarstatuut, private en publieke financiering voor samenwerkingsprojecten, communicatie en publiekswerking... 
Gedurende het hele jaar werkt NEXT Festival samen met de Eurometropool om het Atelier Cultuur te helpen organiseren.