Religie en kunst waren eeuwenlang met elkaar verstrengeld. Maar hoe zit het vandaag? Is de religieuze wereld nog geïnteresseerd in kunst?

Het Italiaans-Belgische kunstenaarsduo Simona Denicolai & Ivo Provoost neemt stelling in tegen kunst die zich buiten de maatschappij plaatst. Het Brusselse theatercollectief Transquinquennal maakt theater vanuit alledaagse, hedendaagse, levende materie. Voor Let’s Religion schreven ze godsdiensten, sektes en spirituele bewegingen een brief en stelden daarin één vraag: ‘Wat kunnen wij als kunstenaars (gratis) voor u doen?’ Oftewel: geef ons een opdracht, wij voeren die uit. Enthousiasme, onbegrip, wantrouwen en interesse kregen ze als saus over de antwoorden terug. De makers oordelen niet, ze tonen en ze gaan aan de slag om hun opdracht zo nauwgezet mogelijk uit te voeren. Het resultaat is opgevat als een beurs waar je als bezoeker door kunt wandelen en waar je interpretaties, antwoorden, kunst en nog meer vragen plukken kunt.

‘Ons project gaat niet over religie, zelfs niet over de specifieke relatie tussen de artistieke creatie en religie. Vanuit de relaties tussen opdracht, mecenas, kunstenaar en kunstwerk stellen wij de plaats en rol van de hedendaagse kunstenaar in vraag.’

Production Transquinquennal / Coproduction Kunstenfestivaldesarts, Netwerk - centrum voor hedendaagse kunst (Aalst), BUDA kunstencentrum (Kortrijk)