Der Bau (Le Terrier)

Isabelle Schad (Duitsland) & Laurent Goldring (Frankrijk)

€ 9,00
€ 7,00
€ 7,00

Der Bau (Le Terrier) bouwt voort op het onderzoek dat de Duitse choreografe Isabelle Schad en de Franse kunstenaar Laurent Goldring hebben gevoerd voor hun producties Unturtled 1-4. Vertrekpunt voor Der Bau is het gelijknamige verhaal van Franz Kafka (in het Nederlands: Het hol). Zoals ze in hun vorige projecten kleding beschouwden als organen en dus als metaforen voor het lichaam, zo leggen ze diezelfde analogie nu met de geheime gangen van het ondergrondse hol in het verhaal. In dat hol denkt de mysterieuze bewoner de ultieme veiligheid gevonden te hebben. ‘We willen in Der Bau nagaan op welke wijze het lichaam de ruimte rondom zich kan vormgeven, als plaats, als scène, als scenografisch gegeven.’ Isabelle Schad volgde een klassiekedansopleiding in Stuttgart. Sinds eind jaren negentig maakt ze haar eigen producties, die internationale weerklank krijgen. Ze werkt al jaren samen met beeldend kunstenaar Laurent Goldring. Die studeerde filosofie voor hij zich tot de fotografie, video- en mediakunst bekeerde.

Concept Isabelle Schad & Laurent Goldring / Composer & Sound designer Peter Böhm / Founded by The Lord Mayor of Berlin, Senat Chancellery - Cultural Affairs, Fonds Darstellende Künste / Production Isabelle Schad in collaboration with Espace Pasolini de Valenciennes et Monty Antwerpen