La rose des vents

La Rose des vents Villeneuve d’Ascq behoort tot het Franse netwerk Scènes nationales. La Rose des vents richt zich op ondersteuning van theater- en dansproduc­ties van onafhankelijke gezelschappen en artiesten, maar hanteert ook een politiek van creatie, coproductie en on­dersteuning van gezelschappen die aan het huis verbonden zijn: de regisseurs Mikaël Serre en Sophie Rousseau en de choreograaf Pàl Frenàk.

Vanuit een pluridisciplinaire visie wil La rose des vents, via spreiding van creaties en artiesten, diverse podiumgenres met elkaar confronteren. La Rose des vents presenteert de evoluties binnen de hedendaagse podiumkunsten in een uitgebreid seizoensprogramma van een vijftigtal produc­ties, goed voor 130 voorstellingen. Sinds 1994 is ook het filmhuis Le Méliès in de werking opgenomen. Le Méliès biedt een alternatief filmaanbod en behoort tot het netwerk Europa Cinéma.

INTERNATIONAAL — De speciale aandacht van het huis voor buitenlandse artiesten leidde enkele jaren geleden tot het internationaal kunstenfestival Scènes étrangères. Het festival werd een jaarlijkse, vaste afspraak voor publiek en professionelen. Vanaf 2008 gaat het festival op in NEXT. Naast de grensoverschrijdende samenwerking voor NEXT, is La Rose des vents ook bilateraal verbonden met La Mai­son de culture de Tournai enerzijds en het Cultuurcentrum Kortrijk anderzijds binnen het Interreg IV-programma en met de steun van de Europese Unie.

EDUCATIE — De permanente inzet op het vlak van kunst­educatie gericht op studenten, moeilijk bereikbare groe­pen, werknemers, verenigingen… wordt ondersteund door een aantrekkelijk en afgestemde prijzenpolitiek.

PARTNERS — La rose des vents wordt gesubsidieerd door la Ville de Villeneuve d’Ascq, le Ministère de la Culture, le Conseil Régional Nord-Pas de Calais, le Conseil Général du Nord, en wordt gesteund door de Europese Unie (EFRO). Pro­jectmatig is er de steun van Lille Métropole Communauté Urbaine.

Ga naar de website