Buda Kunstencentrum

Kunstencentrum BUDA is een werkplek voor kunstenaars, een festivalorganisator en een filmhuis.

WERKPLEK

Jaarlijks verwelkomt kunstencentrum BUDA een veertigtal kunstenaars of collectieven die in Kortrijk tijdelijk komen wonen en werken. Voor hen staan studio’s in de Budatoren, twee technisch uitgeruste theaterzalen in de Budascoop, een ploeg theatertechnici en een residentiehuis om te overnachten ter beschikking.

FESTIVALORGANISATOR

De residentiekunstenaars presenteren hun werk aan het publiek tijdens zes festivals doorheen het seizoen: NEXT (eind november –begin december), drie keer fresh (voorjaar) en Kortrijk congé (half juli).

FILMHUIS

Dagelijks vertoont kunstencentrum BUDA minstens drie films in de Budascoop. Daarnaast zijn er regelmatig bijzondere filmprojecten die thematisch inhaken op de podiumwerking of gericht zijn op specifieke doelgroepen: kinderen, jongeren, senioren… De filmwerking biedt een alternatief voor het eerder commerciële aanbod.

Kunstencentrum BUDA is ontstaan uit kunstencentrum Limelight, danswerkplaats Dans in Kortrijk en festival voor beeldcultuur Beeldenstorm. Eind 2005 werden deze drie aparte kunstenhuizen ontbonden en vormden ze samen kunstencentrum BUDA.

Kunstencentrum BUDA is een private vzw die gefinancierd wordt door ondermeer de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie West-Vlaanderen, de Stad Kortrijk en de Europese Unie.

Ga naar de website
budaKortrijk.png