NEXT:

                                     

Jaarlijks artistiek feest met internationale uitstraling voor een breed en avontuurlijk publiek

NEXT is het jaarlijkse, internationaal theater- en dansfestival in en rond de Frans-Belgische Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en Valenciennes. Het is een duurzaam samenwerkingsplatform waarin vijf co-organisatoren en nog eens vijftien geassocieerde kunstenhuizen elk jaar hun expertise, middelen en know how bundelen. 

Samen nodigen ze in november een scherpe selectie uit van internationaal belangwekkende kunstenaars. Gedurende drie weken toont NEXT veertig hedendaagse theater-, dans- en performancevoorstellingen, verspreid over zo’n vijftien steden in de grensoverschrijdende regio. NEXT biedt ondersteunt ook acties nieuw artistiek werk, financieel met coproductiebijdragen en inhoudelijk-artistiek, technisch en logistiek met creatieresidenties bij de verschillende NEXThuizen. 

NEXT evolueerde tot een belangrijk festival voor deze Frans-Belgische regio en voor het internationale artistieke landschap. De selectie van kunstenaars is uniek en het werk uitgesproken hedendaags. Tezelfdertijd blijft het programma 'af en straf' en toegankelijk voor een ruim publiek (14.610 in 2019). De toeschouwers maken er kennis met nieuwe artistieke talen en mengvormen binnen de internationale podiumkunsten.

NEXT zet in op ontmoeting en kennismaking tussen verschillende culturen en nationaliteiten door toeschouwers en artiesten door de Eurometropool te laten reizen. Als interregionaal samenwerkingsproject wil NEXT bijdragen aan het nieuwe elan waarmee actoren, steden en regio’s zich op internationaal niveau positioneren. Op deze schaal en vanuit de nieuwe Europese metropool fungeren als gangmaker van artistieke creatie en presentatie is dé ambitie van het festival. En feest natuurlijk, jaarlijks en voor een breed en avontuurlijk publiek! 

Festival in en rond de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai + Valenciennes

In 2008 richtten veertien overheden (*zie onder) een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) op: de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. De Eurometropool ontstond vanuit de vaststelling dat dynamieken op economisch, cultureel en sociaal vlak vandaag niet langer vanuit landen vertrekken, maar vanuit metropolen. Dit kunnen zowel grootsteden zijn (Barcelona, Brussel, Berlijn, Lyon) als clustersteden (Randstad Holland, Ruhrgebied).

Het kunstenfestival NEXT wil een belangrijke rol spelen in de groei van de nieuwe, grensoverschrijdende metropool. Daarom tracht het steeds meer de volledige Eurometropool te bespelen en het festival dichter te brengen bij al haar inwoners. NEXT bouwt aan een netwerk van Vlaamse, Waalse en Franse cultuurhuizen dat actief meewerkt aan de organisatie, programmatie en publiekscirculatie van het festival. Ze werken samen rond diverse formats:

  • Met NEXT on tour reizen artiesten langs verschillende locaties verspreid over de Eurometropool.
  • Artistieke creaties voor de regio focussen op participatie en/of op een bepaald fenomeen of anekdote uit de grensregio.
  • ‘Site specific’ projecten, waarbij kunstenaars in bijzondere locaties van de Eurometropool werken, koppelen de notie van artistieke ontdekking aan (her)ontdekking van het erfgoed in de grensregio.
  • Een uitgebreid aanbod van gratis busvervoer, parcours in het weekend, systematisch vertaalde voorstellingen, inleidingen, ontmoetingen met artiesten, workshops, groepsarrangementen, cultuureducatieve activiteiten, enz… garandeert de uitwisseling van publieken, professionelen en artiesten tussen de drie regio’s.

* L’état Français, la Region Nord-Pas-de-Calais, le Département du Nord, Lille Métropole Communauté Urbaine, La région Wallonne, La Communauté française de Belgique, la Province de Hainaut, l’intercommunale IDETA, l’intercommunale IEG, de Federale Staat België, de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie West-Vlaanderen, Intercommunale Leiedal, Intercommunale wvi.

----------------------------------

De vijf co-organiserende partners van NEXT:

Schouwburg Kortrijk biedt als een van de grote Vlaamse cultuurcentra een uitgebreid seizoensprogramma: zo’n 200 voorstellingen theater, humor, pop en klassieke muziek, muziektheater en een intussen ruim gewaardeerde programmering in hedendaagse dans.

kunstencentrum BUDA Kortrijk is een werkplek waar jaarlijks zo’n 150 kunstenaars werken aan nieuwe creaties in technisch uitgeruste studio’s en theaterzalen. Deze producties worden aan het publiek gepresenteerd tijdens diverse festivals en presentatiemomenten. BUDA is ook een arthouse cinema met dagelijks minstens drie filmvertoningen.

> La rose des vents, scène nationale Lille Métropole, behoort tot het netwerk van de ‘scènes nationales’ en heeft als belangrijkste opdracht het presenteren van nationaal en internationaal podiumwerk. Ook ondersteuning aan artistieke creatie en kunsteducatieve projecten behoren tot de kerntaken.

Espace Pasolini théâtre international de Valenciennes, is een plek voor artistiek onderzoek en creatie van hedendaagse dans en performance. Het huis is gekend voor haar ondersteuning van jonge artiesten in het begin van hun professionele carrière en heeft ook een uitgebreide cultuureducatieve werking.

le phénix, scène nationale de Valenciennes is een unieke plek die beschikt over twee theaters, een repetitieruimte, een restaurant en een expositieruimte. Gedurende het hele seizoen biedt le phénix een multidisciplinair program-ma (theater, dans, muziek, performance enz.) waar gevestigde en opkomende artiesten elkaar ontmoeten.

 ----------------------------------  

VZW NEXT 

RAAD VAN BESTUUR

> voorzitter:
Espace Pasolini - Théâtre National, Association Loi 1901,  met zetel te 2 Rue Salle le Comte, 59300 Valenciennes (FR), SIRET 510 112 931 00017, vertegenwoordigd door Nathalie Le Corre, directeur, van Franse nationaliteit. (mandaatperiode 23.03.2022 - 22.03.2025)

> secretaris:  
La rose des vents, Association Loi 1901, met zetel te Boulevard Van Gogh BP 10153, 59653 Villeneuve d'Ascq, France, SIRET 306 289 034 00010, vertegenwoordigd door Audrey Ardiet, directeur ad interim, van Franse nationaliteit. (mandaatperiode 23.03.2022 - 22.03.2025)

> penningmeester:
vzw Buda kunstencentrum, met zetel te Kapucijnenstraat 10, 8500 Kortrijk, ondernemingsnummer 0869749312, vertegenwoordigd door Kristof Jonckheere, directeur, van Belgische nationaliteit. (mandaatperiode 23.03.2022 - 22.03.2025)

> bestuurder:
Alexander Ververken, directeur Cultuurcentrum Kortrijk, van Belgische nationaliteit, adres Steenovenstraat 34, 8520 Kuurne, rijksregisternummer 820624-239 29. (mandaatperiode 23.03.2022 - 22.03.2025)

> bestuurder: 
le phénix SAEML, met zetel te Boulevard Harpignies, 59300 Valenciennes (FR), SIRET 417 809 571 00017, vertegenwoordigd door Romaric Daurier, directeur, van Franse nationaliteit. (mandaatperiode 23.03.2022 - 22.03.2025)LEDEN VZW INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL NEXT
dd 23 maart 2022

> La rose des vents, Association Loi 1901, met zetel te Boulevard Van Gogh BP 10153, 59653 Villeneuve d'Ascq, France, SIRET 306 289 034 00010, vertegenwoordigd door Audrey Ardiet, directrice ad interim, van Franse nationaliteit.

> La rose des vents, Association Loi 1901, met zetel te Boulevard Van Gogh BP 10153, 59653 Villeneuve d'Ascq (FR), SIRET 306 289 034 00010, vertegenwoordigd door Sabine Oriol, voorzitster, van Franse nationaliteit.

> Espace Pasolini - Théâtre National, Association Loi 1901,  met zetel te 2 Rue Salle le Comte, 59300 Valenciennes (FR), SIRET 510 112 931 00017, vertegenwoordigd door Nathalie Le Corre, directeur, van Franse nationaliteit.

> Espace Pasolini - Théâtre National, Association Loi 1901, met zetel te 2 Rue Salle le Comte, 59300 Valenciennes (FR), SIRET 510 112 931 00017, vertegenwoordigd Loïc Reboursière, voorzitter, van Franse nationaliteit.

> Alexander Ververken, directeur Cultuurcentrum Kortrijk, van Belgische nationaliteit, adres Steenovenstraat 34, 8520 Kuurne, rijksregisternummer 820624-239 29. (mandaatperiode 23.03.2022 - 22.03.2025)

> vzw Buda kunstencentrum, met zetel te Kapucijnenstraat 10, 8500 Kortrijk, ondernemingsnummer 0869749312, vertegenwoordigd door Kristof Jonckheere, directeur, van Belgische nationaliteit.

> vzw Buda kunstencentrum, met zetel te Kapucijnenstraat 10, 8500 Kortrijk (BE), ondernemingsnummer 0869749312, vertegenwoordigd door Patricia De Backer, bestuurder, van Belgische nationaliteit.

> le phénix SAEML, met zetel te Boulevard Harpignies, 59300 Valenciennes (FR), SIRET 417 809 571 00017, vertegenwoordigd door Romaric Daurier, directeur, van Franse nationaliteit.

> le phénix SAEML, met zetel te Boulevard Harpignies, 59300 Valenciennes (FR), SIRET 417 809 571 00017, vertegenwoordigd door Patrick Roussiès, voorzitter, van Franse nationaliteit.