Terug naar overzicht
Dans

Tout va bien

Alain Buffard

France

Tout va bien: het is een mededeling waar ook een vraagteken bij hoort. Na Dispositifs 3.1. (2001) en S.E.S.A.(2009)knoopt de Franse choreograaf Alain Buffard opnieuw aan bij zijn dada: de strijd van de kleine mens tegen de autoritaire krachten die hem onderwerpen. Buffard toont hoe het individu zich probeert te ontvoogden en tactieken bedenkt om de heersende gezagsstructuren te ontregelen. Dat resulteert in scènes waarin militaire tekens (grote helmen, marsmuziek, uniforme kostuums) met een expressionistische knipoog worden ontluisterd. Inspiratie haalde Buffard bij de ‘Rifle Prayer’ uit Stanley Kubricks Full Metal Jacket – waarin soldaten de haast religieuze liefde voor hun gun belijden – en het ‘Kanonnenlied’ uit Bertolt Brechts Driestuiveropera. In Tout va bien voeren rekruten hun eigen, dansante guerilla. Maar halen muziek en zang het van geweld?
Van artistieke starheid kan de Franse duizendpoot Alain Buffard bezwaarlijk worden verdacht. Behalve filmmaker, videast, curator, lesgever en journalist is Buffard een gevierd choreograaf, met wortels in de rijke performancetraditie van de jaren zeventig. Dat Buffard ook in Tout va bien dans en beeldende kunst tracht te verzoenen, zal niet verbazen. Benieuwd of dat lukt! 
Voor de voorstelling van Alain Buffard kan je om 17:00 in Le Phénix Métrage variable meemaken van de Franse Halory Goerger. Métrage variable is een slimme en groteske kruising tussen theater en stand-up, vol spitsvondige associaties en vernuftige woordspelletjes.

choreography and direction Alain Buffard / assistent Fanny de Chaillé / created and performed by Lorenzo de Angelis, Raphaëlle Delaunay, Armelle Dousset, Jean-Claude Nelson, Olivier Normand, Tamar Shelef, Betty Tchomanga, Lise Vermot / light Yves
Godin / costumes Misa Ishibashi / general direction Christophe Poux / photography Marc Domage / direction of production Tanguy Accart assisted by Mélanie Alves de Sousa / production PI:ES /
coproduction Théâtre de Nîmes, Festival Montpellier danse 2010, Festival d’Automne à Paris, Centre
Georges Pompidou, Ménagerie de Verre - Paris, Centre chorégraphique national de Caen/Basse Normandie / with the support of l’Adami. Ce spectacle a été accueilli en résidence de création au Théâtre de Nîmes. Avec le soutien du Centre national de danse contemporaine d’Angers et du Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse/Midi-
Pyrénées. Alain Buff ard est artiste-associé au Théâtre de Nîmes pour les saisons 2010/2011 et 2011/2012. PI:ES reçoit le soutien de la DRAC Ile-de-France, Ministère de la Culture au titre de l’aide à la compagnie conventionnée et de Culturesfrance
pour ses projets à l'étranger / à Alain Ménil et à toutes les équipes du Théâtre de Nîmes

Duurtijd: 75 min

Locatie : Valenciennes - Le Phénix