Terug naar overzicht
Expo

ABC – Art Belge Contemporain

De tentoonstelling ABC – Art Belge Contemporain brengt 52 kunstenaars met een divers profiel samen: ze zijn jong of minder jong, Vlaams of Waals, internationaal of nationaal. Allen zijn ze echter op de een of andere manier verbonden met België – daarmee toont ABC dat er wel degelijk een jonge ‘Belgische’ generatie hedendaagse kunstenaars bestaat. ABC – Art Belge Contemporain wil een nieuwe, poëtische en spontane benadering van de kunst brengen om doorheen werk van Guillaume Bijl, Jan Fabre, Marcel Broodthaers, Johan Grimonprez, Wim Delvoye, Jacques Charlier e.a. uit te monden in een explosieve mengeling van houdingen.
Tegelijkertijd is het werk van deze kunstenaars misschien wel het ideale referentiepunt om het in bredere zin te hebben over de evoluties in de hedendaagse Europese kunst. Jan Fabre zei ooit: ‘Ik voel bij de Vlaamse en Waalse kunstenaars weinig internationale gerichtheid. Misschien heeft dat te maken met hun te sterke identiteit.’ De tentoonstelling ABC – Art Belge Contemporain durft het tegendeel te beweren: het is net dankzij die sterke identiteit dat deze Belgische kunstenaars doorstromen naar de internationale scene. Stof tot discussie!

Locatie : Tourcoing - Le Fresnoy