News

16 maart deadline projectoproep ‘culturele samenwerking Vlaanderen – Hauts-de-France’

donderdag 30 januari 2020

Nieuwe projectoproep 2020-2021 ‘culturele samenwerking Vlaanderen – Hauts-de-France’

In het kader van de Culturele samenwerkingsovereenkomst tussen de Regio Hauts-de-France en de Vlaamse Gemeenschap lanceren beide regio’s voor de derde maal een gezamenlijke projectoproep.

Voor wie?

De oproep staat open voor de brede kunst- en cultuursector en richt zich op het gehele grondgebied van beide regio’s.

Culturele actoren (kunstenaars, culturele organisaties, culturele presentatieplekken …) uit Vlaanderen of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en Hauts-de-France dienen samen een projectvoorstel in. De samenwerking moet uit minstens twee partners bestaan, één uit elke regio.

Welke projecten komen in aanmerking?

Samenwerking en uitwisseling tussen culturele actoren in Vlaanderen en Hauts-de-France staan centraal in deze projectoproep.

  • Het project is een culturele activiteit die tot stand komt dankzij een samenwerking tussen minstens twee partners, één uit elke regio
  • Het project wordt voor minstens de helft gefinancierd vanuit een andere bron
  • Het project is een duidelijk aantoonbare nieuwe samenwerking tussen kunstenaars, organisaties, bemiddelaars, presentatieplekken uit de brede culturele sector; of voegt een concrete en onderscheidende meerwaarde toe aan een reeds bestaande of een reguliere samenwerking
  • Het project zet in op interregionale mobiliteit en uitwisselingen tussen beide regio’s en op de ondersteuning van opkomend talent
  • Het project geeft een aanzet tot duurzame samenwerking op langere termijn en leidt naar minstens één publiek moment, waarbij publiek uit beide regio’s aangemoedigd wordt om te participeren
  • De projectbegroting is kostenbewust en realistisch opgesteld
  • Het project vindt plaats tussen september 2020 en augustus 2021

Welke steun krijgt het project?

Elk goedgekeurd project wordt voor eenzelfde bedrag vanuit de beide regio’s ondersteund. Er zijn twee types forfaits:

  • Basisforfait: 2 x 2.500 euro
  • Verhoogd forfait: 2 x 5.000 euro

Goedgekeurde projecten krijgen dus telkens tweemaal het forfait. Elke trekker krijgt de middelen vanuit de administratie van de regio waaronder hij ressorteert. In totaal bedragen de subsidies voor een project dus 5.000 of 10.000 euro.

Hoe een subsidieaanvraag indienen?

Maak gebruik van het aanvraagformulier (2.47 MB) voor je subsidieaanvraag en dien je aanvraag uiterlijk op maandag 16 maart 2020 in via mail bij Peter Reynders(link sends e-mail) - 02 553 42 37.

Vragen?

Indien je vragen hebt, kan je contact opnemen met Tim De Backer van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Bijhorende documenten

 

Nieuws archief