bijlage Hack the Eurometropolis

De grote vraag is in hoeverre wij – al dan niet gewild – betrokken zijn in het ontstaan en onderhouden van deze manieren van bewegingscontrole.”  Arkadi Zaides    

 

Vorig jaar, op de avond van de opening van het internationaal kunstenfestival NEXT, lieten bij aanslagen in Parijs 130 mensen het leven. Met een dikke stift werden grenzen opnieuw gemar- keerd. Europa sloot zijn buitengrenzen en laat vlakbij in Calais 10.000 mensen op de vlucht, verkommeren. In de eerste helft van 2016 stierven 2.889 mensen in een poging om via de Middellandse Zee Europa te bereiken. In het hart van de Eurometropool heringevoerde grenscontroles, belemmeren de grensoverschrijdende relaties.

Sinds de start van het festival NEXT in 2008 waren de relaties tussen Kortrijk, Rijsel en Doornik nog nooit zo onderkoeld. Overheden plooien terug op eigen stad en regio. De desinteresse in de ander is zorgwekkend.

Voor de verdere ontwikkeling van deze Eurometropool met 2,1 miljoen inwoners, is nood aan een nieuw prototype dat vertrekt vanuit kennis, expertise, netwerken én kracht van zijn inwoners.

Op vlak van nieuwe samenlevingsvormen moet de Eurometropool het Europese voortouw nemen. Geen enkele regio biedt zoveel vrijheid om gezamenlijke uitdagingen vanuit innovatieve methodes te tackelen. Europa in zakformaat. We gaan niet op zoek naar een synthese of synchronisatie van bestaande Franse, Waalse of Vlaamse antwoorden, maar gooien de regio open als laboratorium.

In de katern die je hier kan downloaden, geven kunstenaars en een politiek filosoof een voorzet.